Consiliul Județean Tulcea – lider de proiect transfrontalier “EFIGE”

Consiliul Județean Tulcea – lider de proiect transfrontalier “EFIGE”

Consiliul Județean Tulcea – lider de proiect transfrontalier “EFIGE”

În perioada februarie 2020 – august 2021 este derulată implementarea proiectului „EFIGE – Ansamblu transfrontalier.Confluențe de patrimoniu la Dunăre“, finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.

Proiectul se înscrie în Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric, din cadrul Programul Operațional și își propune să valorizeze elementele de patrimoniu transfrontalier cu valoare perenă, identificate în Euro-regiunea „Dunărea de Jos”, printr-o abordare integratoare, care se va materializa în colecția tradițiilor transfrontaliere, stabilită ca indicator specific în procesul de implementare.

Cererea de finanţare a fost elaborată şi depusă de către Consiliul Judeţean Tulcea – lider de proiect, în parteneriat cu: Comitetul Executiv al Consiliului Orăşenesc Izmail (Ucraina), Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării Tulcea (România) și Asociația de Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre”Galați (România). Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la data semnării contractului.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea potențialului cultural și antropogenic din Euro-regiunea „Dunărea de Jos” – Tulcea-Galati-Izmail, astfel încât oferta turistică a zonei să devină complexă și diversă, generând o creștere cuantificabilă a numărului de turiști până în anul 2023.
Implementarea proiectului ,,EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluenţe de patrimoniu la Dunăre” 2SOFT/2.1/64, va contribui la diversificarea ofertei turistice locale şi regionale şi va sprijini conturarea unor tradiţii de promovare a patrimoniului cultural comun la graniţa trasată de cursul inferior al Dunării.

vizualizari 398 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *